BBK se jaarlikse kalenderaktiwiteite sluit in:

 • Weekliks

Erediens (elke Sondag oggend om 09:30)

Sondagskool (elke Sondag oggend om 09:30 tydens die Woordprediking)

Gemeenskaplike Gebedstyd (elke Sondag voor die erediens om 08:30)

Gemeenskaplike Gebedsinisiatief (elektroniese gebedslys)

Bybelstudie (elke Sondag namiddag om 17:30 tot 19:00)

 • Maandeliks

Nagmaalviering (eerste Sondag van elke maand tydens die erediens)

Ouderlingvergadering (eerste Woensdag van elke maand)

Musiekgroep Byeenkoms (laaste Sondag van elke maand)

 • Sesmaandeliks

Finansiële Verslagsvergadering (kwartale 2 & 4: op die laaste Sondag voor die skole sluit)

 • Jaarliks

Algemene Bestuursvergadering (eerste week in Desember)

 • Manne

Manne Dissipelskapgroep (twee Saterdae oggende elke maand)

Manneontbyte (kwartale 1 & 3)

Manne Wegbreek (2 maal per jaar): Zwartkops resiesdag & jagnaweek.

 • Dames

Vroue Byeenkomste (soos gereël)

 • Jeug

Jeug Byeenkomste (twee Vrydae aande van die maand)

 • Kinders

Sondagskool (elke Sondag oggend om 09:30 tydens die Woordprediking)

 • Gesinne

Gemeente Ete (1ste Sondag van elke kwartaal na die erediens)

Kerkkamp (kwartaal 2)

Gemeente Pretaand (die eerste Vrydag aand van die Junie vakansie)

 • Na gelang van behoefte

Algemene Gemeentevergaderings

Doopdienste

Omgeegroepe (bv. huweliksondersteuning; ondersteuning vir wees en weduwees)

Kursusse (Lidmaatskap Voorbereidingskursus; Geestelike Groei Kursus; Evangelieverkondiging)

 • Spesiale Dienste

Goeie Vrydag; Opstanding Sondag; Hemelvaart; Pinkster Sondag; Kersdag; Getuienisdiens.