Filippense

‘n Christelike Perspektief op Lewe & Dood

Filippense  1:21

21 Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
22 Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.