Efesiërs

Lof aan God vir Sy Seëninge in Christus – Deel 2

Efesiërs 1

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,
4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

Relevante Boodskappe...