Handelinge

Die Primêre Doel van Pinkster

Handelinge 1:8

8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Relevante Boodskappe...