Efesiërs

Lof aan God vir Sy Doelstellings en Seëninge in Christus – Deel 6

Efesiërs 1

9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,
10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

Relevante Boodskappe...