Efesiërs

‘n Oproep tot Heiligmaking – Deel 6

Efesiërs 4: 30 - 5:2

30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

HOOFSTUK 5

Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;
en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.

Relevante Boodskappe...