Efesiërs

‘n Oproep tot Heiligmaking Deel 7 – Seksuele Reinheid

Efesiërs: 5: 3-7

Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;
ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.
Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
Wees dan nie hulle deelgenote nie.

Relevante Boodskappe...