Efesiërs

Lewe in die Lig

Efesiërs: 5: 7-14

Wees dan nie hulle deelgenote nie.
Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.
Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.
10 En beproef wat die Here welbehaaglik is;
11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
12 Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.
13 Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.
14 Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.

Relevante Boodskappe...