Efesiërs

Lof aan God vir Sy Doelstellings en Seëninge in Christus – Deel 4

Efesiërs 1

5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Relevante Boodskappe...